Programy lojalnościowe, promocje sprzedaży

Program Lojalnościowy (ang. loyalty program) to długotrwałe działania marketingowe służące do budowania oraz podtrzymywania pozytywnych relacji z wybranymi, najbardziej atrakcyjnymi dla firmy klientami. Właściwie dobrana strategia programu lojalnościowego pozwala zwiększyć sprzedaż produktu lub usługi przy znacznie mniejszych kosztach niż innych form promocji i reklamy.

Lojalność wobec produktu, marki definiuje się jako stopień,
w jakim klient konsekwentnie utrzymuje pozytywną postawę w stosunku do danego produktu, firmy, miejsca zakupów i wykazuje chęć jego zakupu mimo istnienia czynników ekonomicznych przemawiających za zakupem oferty konkurencyjnej. 

Modele współpracy z nami obejmują zarówno tworzenie nowych programów lojalnościowych – kompleksowe ich wdrażanie i prowadzenie lub udoskonalanie działających już programów.

Etapy pracy z IQFM w obszarze programów lojalnościowych:
1
Zrozumienie potrzeb i określenie celów Programu Lojalnościowego

Pierwszym etapem naszej współpracy z Klientami jest dogłębne zrozumienie potrzeb organizacji i celów stawianych przed Programem Lojalnościowym. Najczęściej odbywa się to podczas warsztatów prowadzonych przez nasz zespół z przedstawicielami różnych departamentów Klienta. Spotkanie to pozwala na ustalenie celów i wymogów organizacji: wartość udziału w rynku, liczebność zbioru danych, przychodów i marży realizowanych na sprzedaży do lojalnych nabywców ostatecznych i pośredników handlowych, rodzaju i źródłach potrzebnych danych, metodologii pracy.

2
Zebranie danych i analiza

Drugim etapem jest zebranie danych, analiza i projektowanie. Odbywa się on poprzez wywiady z głównymi interesariuszami Programu (pracownikami, klientami, dostawcami, pośrednikami), organizację grup fokusowych, analizę badań klientów itp. Wnioski przeprowadzonej analizy obrazują sytuację wejściową – ocenę gotowości do realizacji programu (organizacji, infrastruktury IT, budżet), mapa gotowości organizacji i luk kompetencji, opis sytuacji zewnętrznej (partnerzy, dostawcy usług, konkurenci itp.), syntezę finansową wybranych modeli biznesowych programu, w tym koszty realizacji i oceny efektów lojalnościowych (czynniki ilościowe i wartościowe).

3
Rekomendacje rozwiązań

Zrozumienie celów i analiza sytuacji pozwalają na opracowanie rekomendacji mechaniki Programu, sposobu wdrożenia i planu finansowego, w tym modelu prawno-podatkowego. Zatwierdzona dokumentacja jest podstawą do uzgodnień formalnych współpracy i umożliwia przejście do fazy wdrożenia. 

4
Wdrożenie

Wdrożenie Programu Lojalnościowego odbywa się poprzez ścisłą współpracę z Klientem i obejmuje m.in.: sformalizowanie Zespołu projektu; potwierdzenie założeń, regulaminu, planów i budżetu Programu z Zarządem Klienta; dostosowanie narzędzi diagnostycznych; stworzenie, dostosowanie  albo zakup systemu IT; zaplanowanie bezpiecznej architektury i struktury obiegu danych, informacji, integracji systemowych, kwestionariuszy itp.; zaprojektowanie i przetestowanie materiałów informacyjnych i reklamowych o programie; podpinie umów z dostawcami usług i nagród, uzgodnienia logistyki i dystrybucji nagród; uzgodnienie współczynników pomiarów skuteczności i efektywności Programu; przygotowanie systemu zarządzania ryzykiem.

Wdrożenie i prowadzenie Programu Lojalnościowego jest skomplikowane. Brak doświadczenia może doprowadzić do niedociągnięć, przeoczeń i błędów. Wszelkie poprawki czy ponowne próby tworzenia Programu są bardzo kosztowne. Dlatego zapraszamy do współpracy z naszym doświadczonym i profesjonalnym zespołem, posiadającym doświadczenie we wprowadzaniu wielu Projektów Lojalnościowych.

iqfm-loyal

Dlaczego warto?

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszego zespołu zatroszczymy się m.in. o takie elementy programu jak:

  • Strategia i mechanika programu
  • System IT z silnikiem lojalnościowym
  • Budowa katalogu nagród
  • Zakup nagród i logistyka / logistyka POS
  • Zagadnienia prawno-podatkowe
  • Modele finansowe i budżet
  • Biuro obsługi programu
  • Kreacja i komunikacja

Jesteś zainteresowany? Skorzystaj z wybranych obszarów naszych usług takich logistyka lub nagrody już teraz! Napisz do nas po więcej szczegółów.

IQFM Sp. z o.o.

KONTAKT
Mężczyzna w granatowej marynarce

Krzysztof Kulesza

krzysztof.kulesza@iqfm.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone IQFM | Designed by PJANA