Kontakt

Zapraszamy do współpracy

Formularz kontaktowy

  1. Administrator Danych: Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest IQFM Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Wołodyjowskiego 46, 02-724 Warszawa, NIP: 525-230-40-09, e-mail biuro@iqfm.pl, tel. +48228952610 (dalej: „IQFM”). 2. Cel i podstawa przetwarzania danych: podane dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek, pytanie lub pismo przesłane do IQFM za pośrednictwem formularza udostępnionego w zakładce „Kontakt” na stronie www.iqfm.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane: „RODO”). Dane będą przetwarzane w tzw. prawnie uzasadnionym interesie, który polega na obsłudze i rozpatrzeniu Twoich wniosków, pytań lub pism. 3. Odbiorcy danych: pozyskane dane możemy przekazać wyłącznie: a) podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych (np. podmiotowi hostującemu stronę internetową www.iqfm.pl), b) podmiotom lub organom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 4. Okres przechowywania danych: Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie lub pismo przesłane za pośrednictwem formularza umieszczonego z zakładce „Kontakt” na stronie www.iqfm.pl 5. Uprawnienia podmiotu danych: osoba, która podała dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz złożenia sprzeciwu. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 6. Dobrowolność/obowiązek podania danych: Podanie danych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail jest całkowicie dobrowolne, jednak ich niepodanie spowoduje brak możliwości udzielenia przez IQFM odpowiedzi na wniosek/pismo/pytanie zadane na formularzu dostępnym na stronie www.iqfm.pl.

  IQFM Sp. z o.o.

   

  Współpraca

  Dorota Sobieraj

  Business Development Manager

  dorota.sobieraj@iqfm.pl

  IQFM Sp. z o.o.

  WSPÓŁPRACA

  Dorota Sobieraj

  dorota.sobieraj@iqfm.pl

  Wszystkie prawa zastrzeżone IQFM | Designed by PJANA