W związku z aktualną sytuacją na Ukrainie informujemy, że chcielibyśmy przekazać pełne wsparcie naszym Pracownikom – obywatelom Ukrainy.
Oferujemy niezbędną pomoc medyczną, prawną, a przede wszystkim mieszkania i pracę!
Jeśli Twoja rodzina bądź przyjaciele potrzebują wsparcia koniecznie skontaktuj się z nami!

Kontakt pod numerem ➡️ +48 516 006 899 Krzysztof Kulesza

🇬🇧
According to the current situation in Ukraine, we would like to inform you that we offer full support to our Employees – citizens of Ukraine.

We offer the necessary medical and legal assistance, and above all, help with accommodation and work!

If your family or friends need support, please contact us!

Contact ➡️ +48 516 006 899 Krzysztof Kulesza