Przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą stosują wiele rozwiązań mających zwiększać związane z nią zyski. Jednak nie zawsze przynoszą one oczekiwane rezultaty. W takich sytuacjach można testować zupełnie nowe sposoby na polepszenie wyników. Jednak o wiele bardziej efektywnym sposobem jest przeprowadzenie audytu zewnętrznej firmie. Dzięki niemu można szybko podjąć najefektywniejsze działania dopasowane do charakterystyki przedsiębiorstwa i branży, w której ono funkcjonuje. Obecnie powszechnie stosują go zarówno duże, jak i niewielkie punkty handlowe prowadzące działalność stacjonarną i online.

Kiedy warto rozważyć przeprowadzenie audytu?

Właściciele przedsiębiorstw specjalizujących się w sprzedaży produktów i usług mierzą się z koniecznością optymalizacji działań w jej zakresie. Ze względu na dynamiczne zmiany zachodzące w wielu branżach, mogą się one wykazać niską skutecznością. W przypadku niektórych firm podejmowane są więc próby samodzielnego znalezienia rozwiązania. Jednak w zależności od charakterystyki działania biznesu, opracowanie i znalezienie właściwego może być nie tylko czasochłonne, ale i kosztowne. Dlatego, jeśli obroty ze sprzedaży nie są zgodne z oczekiwaniami, a firma mierzy się z problemami związanymi ze znalezieniem nowych klientów, warto zdecydować się na audyt.

Tego typu usługa świadczona przez profesjonalistów z firm o dużym doświadczeniu, takich jak IQFM, pozwala na sprawne odszukanie przyczyn wielu problemów związanych z efektywnością sprzedaży. Pomoże też ustalić dalsze działania, dzięki rekomendacjom ekspertów. Przeznaczone na nią środki będą przy tym znacząco niższe niż te, które wynikają z samodzielnego wdrażania nietrafionych rozwiązań. Każdorazowo audyt punktów sprzedaży jest dostosowywany do przedsiębiorstwa. Pozwala to skutecznie zebrać niezbędne informacje do analizy i uwzględnić jego potrzeby w raporcie końcowym.

Wybór firmy zewnętrznej

Warto wiedzieć przy tym, dlaczego to właśnie zewnętrzne firmy powinny przeprowadzać audyty. Przede wszystkim chodzi o obiektywność wniosków wyciągniętych na podstawie uzyskanych danych. Przedstawiciele zewnętrznych firm nie są w żaden sposób związani z przedsiębiorstwami, dla których przygotowują raporty. Oznacza to, że na audyt działu handlowego czy punktu sprzedaży nie mają wpływu powiązania interpersonalne, wewnętrzne konflikty firmowe czy emocje. Ze względu na to, można mieć pewność, że zaproponowane w wyniku usługi działania będą korzystne i optymalnie dobrane do potrzeb przedsiębiorstwa.

Kolejnym elementem sprawiającym, że należy wybierać zewnętrzną usługę, jest profesjonalizm. Firmy specjalizujące się w tego typu działaniach zatrudniają specjalistów, którzy dobierają efektywne metody zbierania i analizy informacji. Przeprowadzają przy tym wszelkie czynności w sposób kompleksowy. Zwracają uwagę na narzędzia, strategie marketingowe i proces sprzedaży wykorzystywane w przedsiębiorstwie, jak również sposób komunikacji z klientami. Badają także opinie pracowników i klientów. Na tej podstawie dokonują zestawienia mocnych i słabych stron firmy, a także sprawdzają jej konkurencyjność na rynku.

Wyniki audytu punktu sprzedaży

Audyt może zostać zakończony na kilka różnych sposobów, w zależności od struktury firmy zleceniodawcy i jego oczekiwań. Audytorzy mogą dostarczyć surowe dane, które następnie będą analizowane przez odpowiedni dział przedsiębiorstwa. W większości przypadków zdadzą jednak raport wraz z analizą lub też uzupełnią ją o rekomendacje wykonawcze. Następnie na tej podstawie zmienia się, tworzy lub ulepsza rozwiązania prowadzące do zwiększenia sprzedaży. W zależności od klienta decydują się oni zarówno na audyt online (bez interwencji), jak i usługę wymagającą podjęcia działań w punkcie sprzedaży.

W wyniku podjętych tak czynności dużo łatwiej wykorzystać pełen potencjał sprzedażowy i uzyskać wzrost zysków dzięki podjęciu odpowiednich czynności. Warto przy tym zaznaczyć, że audyt jest usługą uzupełniającą w stosunku do pozostałych działań marketingowych. Zaleca się więc jego stosowanie regularnie w celu kontroli skuteczności dotychczas stosowanych czynności, jak również przed lub po wprowadzeniu istotnych zmian mających wpływ na proces sprzedaży czy komunikacji z klientami.