Dla przedsiębiorców możliwość efektywnego zwiększenia zysków płynących ze sprzedaży swoich produktów i usług jest bardzo istotna. Dlatego decydują się na implementację profesjonalnie przygotowywanych strategii z dziedziny, jaką jest shopper marketing. Pozwalają one wpłynąć na decyzje zakupowe klientów, jednocześnie dzięki prawidłowemu wdrożeniu niosą też za sobą inne korzyści dla marki. Działania powinny być przygotowywane i realizowane przez profesjonalistów, dzięki czemu zapewnią optymalne rezultaty dopasowane do konkretnego punktu sprzedaży.

Czym jest shopper marketing?

Na przestrzeni lat doszło do wykształcenia wielu dziedzin mających za zadanie przyczynić się do optymalnego zarządzania relacjami pomiędzy sprzedającymi i klientami. Pozwalają one przedsiębiorcom oferującym produkty i usługi na zwiększenie dochodów ze sprzedaży. Jedną z powszechnie stosowanych jest shopper marketing, którego zadaniem jest wpłynięcie na klienta w punkcie handlowym tak, aby dokonał on zakupu konkretnego produktu. Działania w tym zakresie obejmują przy tym szczegółową analizę wielu aspektów związanych z zachowaniami konsumentów. W tej dziedzinie marketingu duże znaczenie przypisuje się m.in. emocjom klientów. Wskazuje się przy tym na wysoki wskaźnik impulsywnych decyzji zakupowych, jakie podejmowane są bezpośrednio w sklepach. Jednak sama dziedzina jest dużo bardziej skomplikowana i wiąże się z optymalizacją działań na podstawie potrzeb i zwyczajów klientów w skali lokalnej oraz globalnej, w zależności od charakteru branży, w jakiej funkcjonuje sprzedawca. Przed wdrożeniem rozwiązań tego typu, niezbędne jest więc opracowanie szczegółowej strategii, która będzie uwzględniać liczne informacje w tym zmienne charakterystyczne dla konkretnego sklepu czy zakładu usługowego.

Opracowanie strategii shopper marketingowej

Przygotowanie planu działania w ramach tej dziedziny to wymagające zadanie. Dlatego obecnie przedsiębiorcy mogą korzystać z usług firm takich jak IQFM, które proponują profesjonalne i kompleksowe usługi w tym zakresie. Tylko wiedza i doświadczenie sprawią, że strategia, jaką będzie charakteryzował się shopper marketing danej marki okaże się skuteczna. Najważniejszym elementem każdorazowo jest zebranie i przeanalizowanie wymaganych informacji. W tym celu używa się cyfrowych baz danych, a także ankiet czy obserwacji zachowań konsumentów.

Na ich podstawie opracować można m.in. profil shopperów, którzy korzystają z danego punktu sprzedaży. Dla jednej lokalizacji, takich profili może być wiele. Części z nich ze względu na udział w ogólnym zysku, nadaje się wyższy priorytet. Dla najważniejszych grup klientów ustalane są następnie odpowiednie strategie działań, uwzględniając takie czynniki, jak preferowane ceny, potrzeby, jakość produktów czy przywiązanie do danej marki. W przypadku producentów towarów shopper marketing dotyczy także etapów projektowania wyrobów. W tym m.in. opakowania, znaków graficznych czy sloganów.

Rozróżnia się przy tym konsumenta od shoppera – czyli osoby podejmującej decyzję i dokonującej zakupu. Dzięki temu można opracować strategię, uwzględniając etapy, które pojawiają się na jego drodze do kupna. Składają się na nią kroki takie, jak planowanie kupna, droga do punktu sprzedaży czy sam wybór spomiędzy konkurencyjnych towarów. Konieczne jest więc skorzystanie z fachowej pomocy w ramach planowanych działań, ze względu na skomplikowanie całego procesu. Profesjonalny shopper manager wraz ze swoją grupą ekspercką zajmują się zbieraniem, a także analizą danych. Na ich podstawie mogą podjąć decyzję o najkorzystniejszych czynnościach, które można podjąć, aby zamienić konsumenta w shoppera.

Rezultaty wdrożenia strategii shopper marketingowej

Dzięki odpowiedniemu wdrożeniu działań z zakresu shopper marketingu można osiągnąć wiele korzyści, w tym przede wszystkim pozytywnie wpłynąć na sprzedaż konkretnego produktu. Jednocześnie, dzięki wprowadzeniu rozwiązań, które będą budzić w shopperach pozytywne skojarzenia, budowana jest świadomość marki. Wszystko ze względu na to, że doświadczenie kupujących staje się coraz istotniejszym elementem projektowania działań marketingowych. Profesjonaliści z branży są także w stanie idealnie odpowiedzieć na sezonowe potrzeby konsumentów, zwiększając sprzedaż np. w sezonie świątecznym. W połączeniu z innymi strategiami stosowanymi w punkcie handlowym umożliwia to osiągnięcie wzrostu zysków.